הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
לחץ לקמפיין הראשי
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
40
קבוצות נרתמו להצלחה
7
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
71%
₪46510.00
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו

Read More
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪320
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪30000
הר"ר ישראל ויינר שליט"א
₪900
Анонимное пожертвование
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
חיים מאיר פריד
₪10
ויינר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו