הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
VISIT MAIN CAMPAIGN PAGE
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
40
קבוצות נרתמו להצלחה
7
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
71%
₪46510.00
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו

Read More
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪320
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪30000
הר"ר ישראל ויינר שליט"א
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
חיים מאיר פריד
₪10
ויינר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו