הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
main campaign page
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
40
Groups have been harnessed for success
7
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
Average contribution per hour
71%
₪46510.00
Campaign Goal
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו

Read More
About the Campaign
More information
Read More
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו
highest donation
Last donation
popular donation
₪320
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪30000
הר"ר ישראל ויינר שליט"א
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
חיים מאיר פריד
₪10
ויינר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
הר"ר ישראל שמחה בונים ויינר הי"ו