וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֺכָם
1101
DONORS
101%
2,021,172 ₪
GOAL 2,000,000 ₪

וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֺכָם

קהל תולדות אברהם יצחק 'ביתר'. איז היינט צוטאגס פון די גרויסע בליענדע קהילות אין דעם געגנט, וועלכע וואקסט אויף אן אומשטייגערליכן פארנעם. עס ציען זיך כסדר אריבער פרישע משפחות פון די קהילה, וועלכע גארן צו גיין אינעם דרך המסורה לנו מדור דור.

והיה ראשיתך מצער

אין יאר תשס"ט האבן זיך היימישע ירושלימ'ער משפחות פון תולדות אברהם יצחק זיך אנגעהויבן באזעצן אין שטאט 'ביתר', צוליב דעם שרעקליכן לחץ ודחק פון די ישיבת כרכים אין ירושלים, וואו די פרייזן פון דירות איז הימל־שרייענד. די יונגעלייט האבן זיך צוזאמגענומען און אויפגעשטעלט א בית המדרש, וואס האט געדינט אלס די ליכטיגע ווינקעלע פאר תורה ועבודה על טהרת הקודש, מיט די הייליגע ברען און חיות, בדרך המסורה פון די הייליגע רבי'ס.

נאך די שנעלע בליענדע וואוקס פון די קהילה אין 'ביתר', האט מען אנגעהויבן צו בויען א בנין בית מקדש מעט, אויף א קביעות'דיגן פארנעם, און די ערשטע שטאק 'בית דניאל' וועלכע איז שוין געווען גרייט, איז גלייך געווארן אין באנוץ פארן בית המדרש, וואו מען האט אפגעראכטן די דערהויבענע תפילות ביקוד אש בשבת ויו"ט און בימי החול, און געפראוועט די חבורה'ס און באטע'ס בשבת אחים ואהבת מרעים, און ממשיך געווען דעם פייערדיגן ברען און דעם געשמאק אין עבודת השם אין ביתר, ארייברענגענדיג א ליכטיגקייט אין שטאט.

דער פראיעקט פונעם בנין בית המדרש איז בכלל נישט געווען קיין גרינגע אונטערנעמונג, און די יונגעלייט זענען אריינגעשפרינגען דערין מחמת הכרח, און עס אנגעהויבן צו בויען מיט גרויס מיה און פלאג, אבער נאכן ענדיגן די ערשטע שטאק, האט זיך עס אפגעשטעלט נישט האבנדיג די נויטיגע געלטער עס צו פארענדיגן, און מען האט עס דערווייל אנגעהויבן נוצן אזוי.

ואחריתך ישגה מאוד

אבער ברוך השם אז דער ציבור וואקסט, עס קומען וואוינען נאך משפחות אין שטאט, און די קהילה אין ביתר ווערט נאר גרעסער פון טאג צו טאג כן ירבו, און דער דחקות שרייט ארויס פון אלע זייטן, און אצינד מוז מען שוין פארענדיגן דעם בנין בית המדרש, וואס וועט בעז"ה זיין גענוג גרויס פארן וואקסנדן ציבור, און וועט אנטהאלטן א גרויסער 'היכל בית המדרש' א 'מקוה טהרה' און 'היכלי התפילה', וואס וועט זיין א בית גדול לתורה ועבודה, דער פינת יקרת און דער לייכט טורעם אין שטאט 'ביתר'.

אצינד קומען מיר ארויס מיטן דרינגענדן מעטשינג קאמפיין צו קענען פארענדיגן דעם בית ה' לשם ולתפארת, וואס וועט בס"ד זיין א ריכטיגע בית מקדש מעט.

בּוֺרֵא עוֺלָם בְּקִנְיָן הַשְׁלֵם זֶה הַבִּנְיָן

Read More
About the Campaign
More information
וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֺכָם

קהל תולדות אברהם יצחק 'ביתר'. איז היינט צוטאגס פון די גרויסע בליענדע קהילות אין דעם געגנט, וועלכע וואקסט אויף אן אומשטייגערליכן פארנעם. עס ציען זיך כסדר אריבער פרישע משפחות פון די קהילה, וועלכע גארן צו גיין אינעם דרך המסורה לנו מדור דור.

והיה ראשיתך מצער

אין יאר תשס"ט האבן זיך היימישע ירושלימ'ער משפחות פון תולדות אברהם יצחק זיך אנגעהויבן באזעצן אין שטאט 'ביתר', צוליב דעם שרעקליכן לחץ ודחק פון די ישיבת כרכים אין ירושלים, וואו די פרייזן פון דירות איז הימל־שרייענד. די יונגעלייט האבן זיך צוזאמגענומען און אויפגעשטעלט א בית המדרש, וואס האט געדינט אלס די ליכטיגע ווינקעלע פאר תורה ועבודה על טהרת הקודש, מיט די הייליגע ברען און חיות, בדרך המסורה פון די הייליגע רבי'ס.

נאך די שנעלע בליענדע וואוקס פון די קהילה אין 'ביתר', האט מען אנגעהויבן צו בויען א בנין בית מקדש מעט, אויף א קביעות'דיגן פארנעם, און די ערשטע שטאק 'בית דניאל' וועלכע איז שוין געווען גרייט, איז גלייך געווארן אין באנוץ פארן בית המדרש, וואו מען האט אפגעראכטן די דערהויבענע תפילות ביקוד אש בשבת ויו"ט און בימי החול, און געפראוועט די חבורה'ס און באטע'ס בשבת אחים ואהבת מרעים, און ממשיך געווען דעם פייערדיגן ברען און דעם געשמאק אין עבודת השם אין ביתר, ארייברענגענדיג א ליכטיגקייט אין שטאט.

דער פראיעקט פונעם בנין בית המדרש איז בכלל נישט געווען קיין גרינגע אונטערנעמונג, און די יונגעלייט זענען אריינגעשפרינגען דערין מחמת הכרח, און עס אנגעהויבן צו בויען מיט גרויס מיה און פלאג, אבער נאכן ענדיגן די ערשטע שטאק, האט זיך עס אפגעשטעלט נישט האבנדיג די נויטיגע געלטער עס צו פארענדיגן, און מען האט עס דערווייל אנגעהויבן נוצן אזוי.

ואחריתך ישגה מאוד

אבער ברוך השם אז דער ציבור וואקסט, עס קומען וואוינען נאך משפחות אין שטאט, און די קהילה אין ביתר ווערט נאר גרעסער פון טאג צו טאג כן ירבו, און דער דחקות שרייט ארויס פון אלע זייטן, און אצינד מוז מען שוין פארענדיגן דעם בנין בית המדרש, וואס וועט בעז"ה זיין גענוג גרויס פארן וואקסנדן ציבור, און וועט אנטהאלטן א גרויסער 'היכל בית המדרש' א 'מקוה טהרה' און 'היכלי התפילה', וואס וועט זיין א בית גדול לתורה ועבודה, דער פינת יקרת און דער לייכט טורעם אין שטאט 'ביתר'.

אצינד קומען מיר ארויס מיטן דרינגענדן מעטשינג קאמפיין צו קענען פארענדיגן דעם בית ה' לשם ולתפארת, וואס וועט בס"ד זיין א ריכטיגע בית מקדש מעט.

בּוֺרֵא עוֺלָם בְּקִנְיָן הַשְׁלֵם זֶה הַבִּנְיָן

Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
USD
ILS
EUR
£GBP
1101 DONORS
68 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪1000
Anonymous donation
₪130
חיה גרליץ
₪660
בראנדסדורפער אהרן בר"י
₪5
בעילום שם
₪5
בעילום שם
₪50
אהרון
₪25
קאהן שלמה
₪100
יעקב ברנדמרק
₪3600
יעקב
₪2
בעילום שם
₪1
שלמה זלמן קויפמאן
₪165
חיים משה שוורץ
₪1
בעילום שם
₪12
יוסף סאקס
₪200
דוד וינשטוק
₪20
דוד
₪13
בעילום שם
₪50
ברנד שמואל
Loader
וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֺכָם