בית כנסת תולדות אברהם יצחק
1101
תורמים
101%
2,021,172 ₪
יעד הקמפיין 2,000,000 ₪
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
Ich möchte spenden:
ILS
$USD
EUR
£GBP
1101 תורמים
68 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1000
תרומה אנונימית
₪130
חיה גרליץ
₪660
בראנדסדורפער אהרן בר"י
₪5
בעילום שם
₪5
בעילום שם
₪50
אהרון
₪25
קאהן שלמה
₪100
יעקב ברנדמרק
₪3600
יעקב
₪2
בעילום שם
₪1
שלמה זלמן קויפמאן
₪165
חיים משה שוורץ
₪50
פריש
₪1
בעילום שם
₪12
יוסף סאקס
₪200
דוד וינשטוק
₪20
דוד
₪13
בעילום שם
₪50
ברנד שמואל
Loader