קהילת אוהל קדושים רכסים
59
קבוצות נרתמו להצלחה
615
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪350000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
615 ДОНОРОВ
45 KОМАНД
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪600
אלחנן בוזו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
צבי כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪720
שלמה מאיר רפפורט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
הנדל אליעזר ליפה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יעקובוב מנחם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
מצפה אופיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
קוזניץ שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
רחל יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪9000
חגי אליהו
₪240
גלנברד יהונתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
צבי כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
ויסנשטרן שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
אשר וייס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
בעילום שם
₪316.7
שמואל מזוז
₪100
לרפואת א"מ גדליה בן חנה
ולהצלת יהודי אוקראינה
₪600
מרים בראל
Loader