קהילת אוהל קדושים רכסים
59
Groups have been harnessed for success
615
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
Average contribution per hour
104%
₪350000
Campaign Goal
₪365074
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
About the Campaign
More information
Read More
615 DONORS
45 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪600
אלחנן בוזו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
צבי כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪720
שלמה מאיר רפפורט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
הנדל אליעזר ליפה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יעקובוב מנחם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
מצפה אופיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
קוזניץ שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
רחל יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪9000
חגי אליהו
₪240
גלנברד יהונתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
צבי כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
ויסנשטרן שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
אשר וייס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
בעילום שם
₪316.7
שמואל מזוז
₪100
לרפואת א"מ גדליה בן חנה
ולהצלת יהודי אוקראינה
₪600
מרים בראל
Loader