קהילת אוהל קדושים רכסים
59
קבוצות נרתמו להצלחה
615
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪350000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
615 תורמים
45 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪600
אלחנן בוזו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
צבי כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪720
שלמה מאיר רפפורט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
הנדל אליעזר ליפה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יעקובוב מנחם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
מצפה אופיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
קוזניץ שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
רחל יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪9000
חגי אליהו
₪240
גלנברד יהונתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
צבי כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
ויסנשטרן שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
אשר וייס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
בעילום שם
₪316.7
שמואל מזוז
₪100
לרפואת א"מ גדליה בן חנה
ולהצלת יהודי אוקראינה
₪600
מרים בראל
Loader