אהרון אלקובי
Campagne principale
אהרון אלקובי
59
קבוצות נרתמו להצלחה
37
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
221%
₪5400.00
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

אהרון אלקובי

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
אהרון אלקובי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
קוזניץ שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
אלקובי אהרון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בצלאל מדר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
אוחיון אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
אדלר יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪370
אהרן אלקובי
₪1000
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
נדף איתמר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
עברן
₪50
אלקובי אהרון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
בנזי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יונתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נאוה אדרי
₪60
יעקב ביבאן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
אהרון אלקובי