אהרון אלקובי
לחץ לקמפיין הראשי
אהרון אלקובי
59
קבוצות נרתמו להצלחה
37
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
221%
₪5400.00
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

אהרון אלקובי

Read More
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
אהרון אלקובי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
קוזניץ שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
אלקובי אהרון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בצלאל מדר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
אוחיון אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
אדלר יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪370
אהרן אלקובי
₪1000
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
נדף איתמר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
עברן
₪50
אלקובי אהרון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
בנזי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יונתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נאוה אדרי
₪60
יעקב ביבאן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
אהרון אלקובי