אהרון אלקובי
VISIT MAIN CAMPAIGN PAGE
אהרון אלקובי
59
קבוצות נרתמו להצלחה
37
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
221%
₪5400.00
יעד קמפיין
₪11957
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

אהרון אלקובי

Read More
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
אהרון אלקובי
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪50
קוזניץ שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
אלקובי אהרון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בצלאל מדר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
אוחיון אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
אדלר יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪370
אהרן אלקובי
₪1000
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
נדף איתמר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
עברן
₪50
אלקובי אהרון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
בנזי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יונתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נאוה אדרי
₪60
יעקב ביבאן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
אהרון אלקובי