יתן ויתנו אחרים חסיד
680
DONORS
7.700 hours
60%
1,376,606 ₪
GOAL 2,310,000 ₪

Acknowledge the good, return the love, and… continue his mission

Rabbi Yigal Pizem A’H worked fullfilling the Rebbe Melech HaMoshiach's mission in the Krayot Israel and the surrounding area for a time spanning over 5 decades. His activities and outreach which began with Tanya lessons at his home broke boundaries, crossed social sectors and hundreds of families,Ken Yirbu, joined him in what is today the Chabad community in the Krayot.
Over the years, through his effort and initiative the area saw the establishment of Chabad houses and educational institutions for all ages, (including adult scholars), synagogues, the Nefesh Chaya Chabad Center, servicing all sections of the public, and the most cherished by Rabbi Pizem, The Yeshiva of Tomche Temimime Chabad Lubavitch Krayot and its activities.
Currently the Yeshiva is growing in quantity and quality B"H and this is the opportunity to acknowledge, express gratitude and return love we have all received. Helping continue Rabbi Pizem's mission through a financial donation will allow his life's enterprise to grow and continue with increasing strength to spread the light of Torah, Chassidus and Mashiach uplifting both the those who donate and also raising the soul and efforts of Rabbi Pizem

Yechi Adonenu Morenu V’Rabenu Melech HaMashiach L’Olam Vaed

Read More
About the Campaign
More information

Acknowledge the good, return the love, and… continue his mission

Rabbi Yigal Pizem A’H worked fullfilling the Rebbe Melech HaMoshiach's mission in the Krayot Israel and the surrounding area for a time spanning over 5 decades. His activities and outreach which began with Tanya lessons at his home broke boundaries, crossed social sectors and hundreds of families,Ken Yirbu, joined him in what is today the Chabad community in the Krayot.
Over the years, through his effort and initiative the area saw the establishment of Chabad houses and educational institutions for all ages, (including adult scholars), synagogues, the Nefesh Chaya Chabad Center, servicing all sections of the public, and the most cherished by Rabbi Pizem, The Yeshiva of Tomche Temimime Chabad Lubavitch Krayot and its activities.
Currently the Yeshiva is growing in quantity and quality B"H and this is the opportunity to acknowledge, express gratitude and return love we have all received. Helping continue Rabbi Pizem's mission through a financial donation will allow his life's enterprise to grow and continue with increasing strength to spread the light of Torah, Chassidus and Mashiach uplifting both the those who donate and also raising the soul and efforts of Rabbi Pizem

Yechi Adonenu Morenu V’Rabenu Melech HaMashiach L’Olam Vaed

Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
ILS
$USD
EUR
£GBP
680 DONORS
46 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪18
Anonymous donation
טל פנינה בת עמירה ומשפחתה המורחבת
₪120
שמואל בוהדנה
הצלחה בגשמיות ורוחניות
₪180
Anonymous donation
₪770
נשות המדרשיה
₪325
Shmuel Zisu
רפואה שלמה לידיה לאה בת אסתר
₪100
עדנה מקמל
₪280
זכריה
₪300
מנחם הלמן
לזכות כל המשפחה בתוך כלל ישראל
₪1378
נשות המדרשיה
₪180
עדנה מקמל
₪100
מנחם מענדל אזדאבא
₪1900
נשות המדרשיה
₪75000
Anonymous donation
תרומה לשיפוץ מרכז נפש חי\\\'ה חב\\\"ד ליובאוויטש הקריות
₪1200
שרון שטרן
4 שעות של החזקת הישיבה
צבי הרצל שטרן
₪3800
Anonymous donation
₪500
אידה קוגן
₪1110
Anonymous donation
₪902
נשות המדרשיה
₪100
רובין מיכאל
Loader