יתן ויתנו אחרים חסיד
680
תורמים
60%
1,376,606 ₪
יעד הקמפיין 2,310,000 ₪
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
Ich möchte spenden:
ILS
$USD
EUR
£GBP
680 תורמים
46 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪18
תרומה אנונימית
טל פנינה בת עמירה ומשפחתה המורחבת
₪120
שמואל בוהדנה
הצלחה בגשמיות ורוחניות
₪180
תרומה אנונימית
₪770
נשות המדרשיה
₪325
Shmuel Zisu
רפואה שלמה לידיה לאה בת אסתר
₪100
עדנה מקמל
₪280
זכריה
₪300
מנחם הלמן
לזכות כל המשפחה בתוך כלל ישראל
₪1378
נשות המדרשיה
₪180
עדנה מקמל
₪100
מנחם מענדל אזדאבא
₪1900
נשות המדרשיה
₪75000
תרומה אנונימית
תרומה לשיפוץ מרכז נפש חי\\\'ה חב\\\"ד ליובאוויטש הקריות
₪1200
שרון שטרן
4 שעות של החזקת הישיבה
צבי הרצל שטרן
₪3800
תרומה אנונימית
₪500
אידה קוגן
₪1110
תרומה אנונימית
₪902
נשות המדרשיה
₪100
רובין מיכאל
Loader