מגבית חירום להצלת ישיבת בית שמעיה
108
קבוצות נרתמו להצלחה
347
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
1%
₪7000000
יעד קמפיין
₪70368
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

ישיבת בית שמעיה – הישיבה הספרדית הגדולה, של הגאון הגדול ראש הישיבה הגר"ש אנגלנדר שליט"א. הוקמה לפני 42 שנה באלול תשל"ח. הישיבה מונה כיום 550 תלמידים – ישיבת בית שמעיה היא כותל המזרח של עולם הישיבות.
אלפי אברכים, תלמידי חכמים, רבנים, וראשי ישיבות, יצאו מהישיבה. מארץ ישראל ומחו"ל, כל צעיר שנפשו חשקה בתורה, ורק בתורה, עושה את דרכו לישיבת בית שמעיה. קול התורה לא פוסק בישיבה יומם ולילה. אש התורה דולקת בכל עוז, ודגל התורה מונף אל על בישיבת בית שמעיה.
ישיבת בית שמעיה נכנסת לשנת ה43 עם קשיים כלכלים קשים מאוד. המקשים ומעיבים על עצם קיומה. הקורנה שפגעה בכל העולם שנטלה נפשות יקרות מישראל שפגעה בבתי מדרשות ובתי כנסיות -פגעה קשה בתקציב הישובות בכלל ובבית שמעיה בפרט – ישיבה שבנויה בעיקר על נדיבים מחו"ל.
במצב זה בני הישיבה לא יכלו לעמוד מנגד והתארגנו למגבית חרום לשבוע הזה.
זכות עצומה להיות שותף בעץ החיים הזה – במפעל העצום הזה. וכולם יודעים ש"אין סגולה כתורה" וכמו שכתב הח"ח כשקרא בזמנו לנדיבי עם לעזור לישיבות אמר הח"ח הברכה הגדולה ביותר היא החזקת תורה"
דוקא בזמן הקורונה נזכור ונזכיר ש"מרבה תורה מרבה חיים"
ולכן כל איש מישראל חייב לעזור להציל את הישיבה חייב לעזור לשאת את הארון הקודש.
כנס ותרום.

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף

ישיבת בית שמעיה – הישיבה הספרדית הגדולה, של הגאון הגדול ראש הישיבה הגר"ש אנגלנדר שליט"א. הוקמה לפני 42 שנה באלול תשל"ח. הישיבה מונה כיום 550 תלמידים – ישיבת בית שמעיה היא כותל המזרח של עולם הישיבות.
אלפי אברכים, תלמידי חכמים, רבנים, וראשי ישיבות, יצאו מהישיבה. מארץ ישראל ומחו"ל, כל צעיר שנפשו חשקה בתורה, ורק בתורה, עושה את דרכו לישיבת בית שמעיה. קול התורה לא פוסק בישיבה יומם ולילה. אש התורה דולקת בכל עוז, ודגל התורה מונף אל על בישיבת בית שמעיה.
ישיבת בית שמעיה נכנסת לשנת ה43 עם קשיים כלכלים קשים מאוד. המקשים ומעיבים על עצם קיומה. הקורנה שפגעה בכל העולם שנטלה נפשות יקרות מישראל שפגעה בבתי מדרשות ובתי כנסיות -פגעה קשה בתקציב הישובות בכלל ובבית שמעיה בפרט – ישיבה שבנויה בעיקר על נדיבים מחו"ל.
במצב זה בני הישיבה לא יכלו לעמוד מנגד והתארגנו למגבית חרום לשבוע הזה.
זכות עצומה להיות שותף בעץ החיים הזה – במפעל העצום הזה. וכולם יודעים ש"אין סגולה כתורה" וכמו שכתב הח"ח כשקרא בזמנו לנדיבי עם לעזור לישיבות אמר הח"ח הברכה הגדולה ביותר היא החזקת תורה"
דוקא בזמן הקורונה נזכור ונזכיר ש"מרבה תורה מרבה חיים"
ולכן כל איש מישראל חייב לעזור להציל את הישיבה חייב לעזור לשאת את הארון הקודש.
כנס ותרום.

קרא עוד
347 תורמים
108 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1081
אנגלנדר מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
דבקרוב נתנאל יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪104
0548467403
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪104
אביבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪365
אנגלנדר מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
דן יעקב בן דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
0528321518
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
0548464697
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪600
חזן יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
תירוש משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
שינה אריאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪35
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪88
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪480
כהן נועם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
אהרוני יצחק שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪253
עמרם דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
הראל אביטן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader