מגבית חירום להצלת ישיבת בית שמעיה
108
קבוצות נרתמו להצלחה
347
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
1%
₪7000000
יעד קמפיין
₪70368
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
347 DONADORES
108 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪1081
אנגלנדר מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
דבקרוב נתנאל יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪104
0548467403
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪104
אביבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪365
אנגלנדר מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
דן יעקב בן דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
0528321518
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
0548464697
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪600
חזן יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
תירוש משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
שינה אריאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪35
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪88
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪480
כהן נועם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
אהרוני יצחק שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪253
עמרם דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
הראל אביטן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader