מגבית חירום להצלת ישיבת בית שמעיה
108
Groups have been harnessed for success
347
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
Average contribution per hour
1%
₪7000000
Campaign Goal
₪70368
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
About the Campaign
More information
Read More
347 DONORS
108 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪1081
אנגלנדר מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
דבקרוב נתנאל יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪104
0548467403
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪104
אביבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪365
אנגלנדר מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
דן יעקב בן דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
0528321518
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
0548464697
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪600
חזן יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
תירוש משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
שינה אריאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪35
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪88
שמעון עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪480
כהן נועם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
אהרוני יצחק שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪253
עמרם דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
הראל אביטן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader