ויז'ניץ גרין פארק
40
קבוצות נרתמו להצלחה
237
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪1350000
יעד קמפיין
₪1401521
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
237 DONADORES
34 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
חיים בודנר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪700
הר"ר צבי אריה גלדציילר הי"ו
לכבוד ידידי הנכבד, אפריילעכן תמיד
₪100
ורטהיימר ישראל חיים
להצלחת האחיין האהוב
₪360
ורטהיימר ישראל חיים
להצלחת האחיין האהוב
₪200
הר"ר אהרן ארנפלד שליט"א
₪200
ANONYMOUS
₪50
הר"ר אלימלך רובין הי"ו
₪50
הר"ר מנחם מנדל טויב הי"ו
₪640
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪320
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪320
הרה"ח שמואל ויינר שליט"א
₪1000
הרה"ג ישראל יצחק פלדמן שליט"א
₪3600
ישעי יעקב ורטהיימר
₪640
הרה"ח פנחס שיין שליט"א
₪360
הרה"ח
לע"נ ר' יעקב ב"ר עזריאל ז"ל
₪32
גוטמן אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader