ויז'ניץ גרין פארק
40
קבוצות נרתמו להצלחה
237
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪1350000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
237 DONADORES
34 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
חיים בודנר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪700
הר"ר צבי אריה גלדציילר הי"ו
לכבוד ידידי הנכבד, אפריילעכן תמיד
₪100
ורטהיימר ישראל חיים
להצלחת האחיין האהוב
₪360
ורטהיימר ישראל חיים
להצלחת האחיין האהוב
₪200
הר"ר אהרן ארנפלד שליט"א
₪200
ANONYMOUS
₪50
הר"ר אלימלך רובין הי"ו
₪50
הר"ר מנחם מנדל טויב הי"ו
₪640
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪320
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪320
הרה"ח שמואל ויינר שליט"א
₪1000
הרה"ג ישראל יצחק פלדמן שליט"א
₪3600
ישעי יעקב ורטהיימר
₪640
הרה"ח פנחס שיין שליט"א
₪360
הרה"ח
לע"נ ר' יעקב ב"ר עזריאל ז"ל
₪32
גוטמן אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader