ויז'ניץ גרין פארק
40
קבוצות נרתמו להצלחה
237
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪1350000
יעד קמפיין
₪1401521
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
237 תורמים
34 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
חיים בודנר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪700
הר"ר צבי אריה גלדציילר הי"ו
לכבוד ידידי הנכבד, אפריילעכן תמיד
₪100
ורטהיימר ישראל חיים
להצלחת האחיין האהוב
₪360
ורטהיימר ישראל חיים
להצלחת האחיין האהוב
₪200
הר"ר אהרן ארנפלד שליט"א
₪200
תרומה אנונימית
₪50
הר"ר אלימלך רובין הי"ו
₪50
הר"ר מנחם מנדל טויב הי"ו
₪640
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪320
הרה"ח שמואל ויינר הי"ו
₪320
הרה"ח שמואל ויינר שליט"א
₪1000
הרה"ג ישראל יצחק פלדמן שליט"א
₪3600
ישעי יעקב ורטהיימר
₪640
הרה"ח פנחס שיין שליט"א
₪360
הרה"ח
לע"נ ר' יעקב ב"ר עזריאל ז"ל
₪32
גוטמן אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader