תהא השעה הזאת!
724
תורמים
102%
0 ₪
יעד הקמפיין 2,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 2,600,000 ₪

תהא השעה הזאת!

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
תהא השעה הזאת!

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
724 תורמים
120 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪30
יוסף הלר
להצלחת כל המשפחה בכל הענינים
₪180
צבי גליק
לכבוד הקהילה הקדושה
₪72
רפאל זבולון זקס
₪45
יצחק קדמון
לע"נ אדוננו הש"ך, שיום פטירתו יחול השבוע
₪300
הרב גרינוולד
ר' חיים מאיר המתמיד
₪22
ורטהימר חנה ויעקב שר שלום
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
רוקח שלו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
קריצלר מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
נחום וריקי ווסנר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
דוד שמרלר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
מ. גולדברג הי"ו
₪70
ח. לייפער
לכבוד אבי מורי
₪63
מנחם שטיינמעץ
₪3
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
לוי שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪103
יעל ויזנפלד
להצלחה בכל
₪50
יואל כף
ידידי מנעורי ר' יואל היילברון זאלסט האבן גרויס הצלחה און אלע ענינים
₪180
שמחה בן טובה
שיעשה 3 שמחות+ פרנסה
₪142
ה. לייפער
לכבוד אבי מורי
Loader
תהא השעה הזאת!