שבט הלוי
122
Groups have been harnessed for success
724
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
Average contribution per hour
102%
₪2500000
Campaign Goal
₪2543033
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
About the Campaign
More information
Read More
724 DONORS
120 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪30
יוסף הלר
להצלחת כל המשפחה בכל הענינים
₪180
צבי גליק
לכבוד הקהילה הקדושה
₪72
רפאל זבולון זקס
₪45
יצחק קדמון
לע"נ אדוננו הש"ך, שיום פטירתו יחול השבוע
₪300
הרב גרינוולד
ר' חיים מאיר המתמיד
₪22
ורטהימר חנה ויעקב שר שלום
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
רוקח שלו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
קריצלר מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
נחום וריקי ווסנר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
דוד שמרלר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
מ. גולדברג הי"ו
₪70
ח. לייפער
לכבוד אבי מורי
₪63
מנחם שטיינמעץ
₪3
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
לוי שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪103
יעל ויזנפלד
להצלחה בכל
₪50
יואל כף
ידידי מנעורי ר' יואל היילברון זאלסט האבן גרויס הצלחה און אלע ענינים
₪180
שמחה בן טובה
שיעשה 3 שמחות+ פרנסה
₪142
ה. לייפער
לכבוד אבי מורי
Loader