הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א
main campaign page
הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א
122
Groups have been harnessed for success
24
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
Average contribution per hour
62%
₪48000.00
Campaign Goal
₪29752
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א

Read More
About the Campaign
More information
Read More
הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א
highest donation
Last donation
popular donation
₪180
שמחה בן טובה
שיעשה 3 שמחות+ פרנסה
₪100
יצחק אייזיק ווייס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
הרב חיים מאיר שטיין
לזכר נשמת מו"ר עטרת ראשינו בעל שבט הלוי זצוק"ל
₪50
שלמה עמנואל
ברכה ובצלחה בכל הענינים
₪6
יקותיאל יעקבזון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יחזקאל חפץ
לע"נ הרה"צ רבי נח בן רבי ישראל זצ"ל
₪180
פולק דב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נפתלי יעקב רוזמן
₪100
מנשה מנחם לוי
₪3600
ישכר לוי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יוחנן השל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
אפרים בריזל
₪54
פישר יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ישעיהו השל
לגיסי היקר
₪100
משה שמואל ראזענבוים
לע"נ רבנו מרן הגה"ק רבי שמואל בן מוה"ר יוסף צבי זצוק"ל
₪30
אפרים בן ציון בריזל
₪200
ישראל השל
לכבוד חתני היקר ונכדיי היקרים
₪50
מרדכי פרידמן
הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א