הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א
לחץ לקמפיין הראשי
הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א
122
קבוצות נרתמו להצלחה
24
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
62%
₪48000.00
יעד קמפיין
₪29752
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א

Read More
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪180
שמחה בן טובה
שיעשה 3 שמחות+ פרנסה
₪100
יצחק אייזיק ווייס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
הרב חיים מאיר שטיין
לזכר נשמת מו"ר עטרת ראשינו בעל שבט הלוי זצוק"ל
₪50
שלמה עמנואל
ברכה ובצלחה בכל הענינים
₪6
יקותיאל יעקבזון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יחזקאל חפץ
לע"נ הרה"צ רבי נח בן רבי ישראל זצ"ל
₪180
פולק דב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נפתלי יעקב רוזמן
₪100
מנשה מנחם לוי
₪300
אלי אזולאי
₪3600
ישכר לוי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יוחנן השל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
אפרים בריזל
₪54
פישר יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ישעיהו השל
לגיסי היקר
₪100
משה שמואל ראזענבוים
לע"נ רבנו מרן הגה"ק רבי שמואל בן מוה"ר יוסף צבי זצוק"ל
₪30
אפרים בן ציון בריזל
₪200
ישראל השל
לכבוד חתני היקר ונכדיי היקרים
₪50
מרדכי פרידמן
הרב ר' חיים יהודה לוי שליט''א