בכל עת בכל שעה פותחים צוהר לתורה ולנשמה
456
DONATEURS
120%
300,537 ₪
OBJECTIF 250,000 ₪יעד הבונוס החדש 300,000 ₪
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
456 DONATEURS
60 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪11
dani shmon
₪11
dani shmon
₪200
anonyme
לעילוי נשמת נעמי בת פרחה
₪5000
דניאל כהן
₪1000
משפחת גבע
₪2400
מאיר גרשט
₪3000
משפחת גבע
₪300
מאיר גולדשטיין
₪500
יצחק רוזנפלד
₪413
עשהאל סדן ואלישבע רחלין
לעילוי נשמת יצחק בן פנחס
₪80
אורי דוד
₪286
anonyme
מרדכי בן איטו. בריאות וזיווג במהרה. להצלחת התורם בכל העניינים בטוב הנראה והנגלה.
₪180
anonyme
לרפואת נתן אבידור בן יהודית ברוריה
₪1000
שי בן צור
₪1000
דוד שמואל
זיווג הגון וחופה בקרוב לאברהם משה בן שמואל
₪3200
נפתלי לווינשטיין
₪432
שלומי כדורי
₪54
בן ציון בוקסר
₪250
גבי ונחמה כהן
₪200
אפל
Loader