בכל עת בכל שעה פותחים צוהר לתורה ולנשמה
456
DONORS
120%
300,537 ₪
GOAL 250,000 ₪The new bonus target 300,000 ₪

A Place
For Torah
And soul

Beit Midrash 'Tiferet Menachem' is located in the heart of Nachlaot, Jerusalem. A place where you feel a warm and open home for everyone that walks in to learn throughout the week, and taste the light of Torah and
Chassidut.

72 Hours

י"ב-ט"ז טבת תשפ"א
27-31/12/2020
Your donation will help strengthen the Bet Midrash and expand all the activities throughout the year.

Read More
About the Campaign
More information

A Place
For Torah
And soul

Beit Midrash 'Tiferet Menachem' is located in the heart of Nachlaot, Jerusalem. A place where you feel a warm and open home for everyone that walks in to learn throughout the week, and taste the light of Torah and
Chassidut.

72 Hours

י"ב-ט"ז טבת תשפ"א
27-31/12/2020
Your donation will help strengthen the Bet Midrash and expand all the activities throughout the year.

Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
ILS
$USD
EUR
£GBP
456 DONORS
60 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪11
dani shmon
₪11
dani shmon
₪200
Anonymous donation
לעילוי נשמת נעמי בת פרחה
₪5000
דניאל כהן
₪1000
משפחת גבע
₪2400
מאיר גרשט
₪3000
משפחת גבע
₪300
מאיר גולדשטיין
₪500
יצחק רוזנפלד
₪413
עשהאל סדן ואלישבע רחלין
לעילוי נשמת יצחק בן פנחס
₪80
אורי דוד
₪286
Anonymous donation
מרדכי בן איטו. בריאות וזיווג במהרה. להצלחת התורם בכל העניינים בטוב הנראה והנגלה.
₪180
Anonymous donation
לרפואת נתן אבידור בן יהודית ברוריה
₪1000
שי בן צור
₪1000
דוד שמואל
זיווג הגון וחופה בקרוב לאברהם משה בן שמואל
₪3200
נפתלי לווינשטיין
₪432
שלומי כדורי
₪54
בן ציון בוקסר
₪250
גבי ונחמה כהן
₪200
אפל
Loader