מתחברים לקודש
1423
ДОНОРОВ
155%
772,824 ₪
Цель 500,000 ₪יעד הבונוס החדש 600,000 ₪
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
1423 ДОНОРОВ
122 KОМАНД
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪181
Анонимное пожертвование
זיוו הגון רות בת אילנה ואפרת בת אילנה
₪180
Анонимное пожертвование
אפרת בת אילנה להצלחה בעבודה
₪180
רות נזרי
לרפואה שלימה אילנה בת עליה
₪18
לירן סער
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יהודה מילר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2500
יעקב ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪156
נתן בידרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2000
יעקב ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
פרידמןנתן נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72000
יעקב ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪8375
קנפלר אברהם מנחם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4320
נחמן שוורץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪6
רבי אביתר אביתר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪35
י
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יששכר אינדיג
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4320
פריד מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
יוסף סטפנסקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader