מתחברים לקודש
1423
DONORS
155%
772,824 ₪
GOAL 500,000 ₪The new bonus target 600,000 ₪
About the Campaign
More information
Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
ILS
$USD
EUR
£GBP
1423 DONORS
122 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪181
Anonymous donation
זיוו הגון רות בת אילנה ואפרת בת אילנה
₪180
Anonymous donation
אפרת בת אילנה להצלחה בעבודה
₪180
רות נזרי
לרפואה שלימה אילנה בת עליה
₪18
לירן סער
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יהודה מילר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2500
יעקב ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪156
נתן בידרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2000
יעקב ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
פרידמןנתן נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72000
יעקב ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪8375
קנפלר אברהם מנחם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4320
נחמן שוורץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪6
רבי אביתר אביתר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪35
י
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יששכר אינדיג
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4320
פריד מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
יוסף סטפנסקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader