שמשון בראל
59
קבוצות נרתמו להצלחה
18
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
108%
₪10000.00
יעד קמפיין
₪10798
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

שמשון בראל

Read More
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
שמשון בראל
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪600
מרים בראל
₪10
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
צביון
₪370
מכמה אנשים
₪200
משה בן שושן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪600
אמא שלו
₪100
ליאור סלומון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
משה ברששת
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אבדר יצחק אלחנן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1020
יוחנן עזרן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪108
רועי יצחק נפתלי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪480
מויאל אריאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
גדעון ומרים בראל
שמשון בראל