שמשון בראל
59
קבוצות נרתמו להצלחה
18
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
108%
₪10000.00
יעד קמפיין
₪10798
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

שמשון בראל

Read More
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
שמשון בראל
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪600
מרים בראל
₪10
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
צביון
₪370
מכמה אנשים
₪200
משה בן שושן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪600
אמא שלו
₪100
ליאור סלומון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
משה ברששת
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אבדר יצחק אלחנן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
בראל שמשון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1020
יוחנן עזרן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪108
רועי יצחק נפתלי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪480
מויאל אריאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
גדעון ומרים בראל
שמשון בראל