ביאלה
177
קבוצות נרתמו להצלחה
2135
תורמים
9
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
102%
₪3500000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 2, 2021 9 PM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
2135 DONADORES
170 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪1850
יהושע דוב הלד
₪1
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3000
אברהם חיים ויזל
₪5000
ויזל אברהם חיים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5000
אברהם חיים ויזל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪11
בוקסבוים ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
ישראל משה רוט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
שמעון מאיר פריד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪101
ויטל חי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4800
לנציצקי יוסף דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
ANONYMOUS
לרפואת כל חולי ישראל
₪100
סילבר בן ציון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
מונדרר שמחה בונם
לכבוד חברותא שלי כמעט לשעבר.
₪16
עקיבא בן אסתר ליבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נפתלי טירר
לזכות גיסי המיוחד המסור בלו"נ לרבה שליטא
₪250
חיים מאיר פרנקל
לכבוד הרב דוד רובינשטיין מגדולי העסקנים בדורינו
₪100
טויסיג צבי אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שמוליק
לכבוד זלמן לייב צ'ימון
₪1200
רחל הירש
לחיים טובים ברוך אברהם בן רחל פריידל
₪60
חנניה מנס
הפרסום. וגיסי ישכר קנטור
Loader