ביאלה
177
Groups have been harnessed for success
2135
תורמים
29
ימים/שעות
₪5111
Average contribution per hour
102%
₪3500000
Campaign Goal
₪3557518
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, September 2, 2021 9 PM UTC
About the Campaign
More information
Read More
2135 DONORS
170 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪1850
יהושע דוב הלד
₪1
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3000
אברהם חיים ויזל
₪5000
ויזל אברהם חיים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5000
אברהם חיים ויזל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪11
בוקסבוים ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
ישראל משה רוט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
שמעון מאיר פריד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪101
ויטל חי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4800
לנציצקי יוסף דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
Anonymous donation
לרפואת כל חולי ישראל
₪100
סילבר בן ציון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
מונדרר שמחה בונם
לכבוד חברותא שלי כמעט לשעבר.
₪16
עקיבא בן אסתר ליבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נפתלי טירר
לזכות גיסי המיוחד המסור בלו"נ לרבה שליטא
₪250
חיים מאיר פרנקל
לכבוד הרב דוד רובינשטיין מגדולי העסקנים בדורינו
₪100
טויסיג צבי אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שמוליק
לכבוד זלמן לייב צ'ימון
₪1200
רחל הירש
לחיים טובים ברוך אברהם בן רחל פריידל
₪60
חנניה מנס
הפרסום. וגיסי ישכר קנטור
Loader