הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ
לחץ לקמפיין הראשי
2135
ДОНОРОВ
102%
3,557,518 ₪
Цель 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ

Read More
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪60
חנניה מנס
הפרסום. וגיסי ישכר קנטור
₪40
פריזנד אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
איליביצקי עטרה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪86
יעקב ב
לא מאמין כ=הגעת לכל כך הרבה כל הכבוד
₪20
בהשתדלות ר' משה וינר
₪2000
מזרחי
לצדיק
₪860
הרה"צ ברוך יעקובביץ שליט"א
₪360
מנחם וייס
₪280
אברהם ברקוביץ
₪180
גולדגלנץ
₪20
ר' אריה וינבך
₪30
בן תורה מעריץ את הרתיחה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪130
אפ' שעברת את היעד אני נותן לך
לכבוד המשפיע ר\' דוד
₪50
סליחה על הסכום לא יכלתי לוותר
₪50
הגה"צ מלנדון החפץ בעילום שם
₪105
יצחק ברנדווין
לכבוד ר\' דוד
₪100
פסח דושינסקי
מי שהיה אני נותן
הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ