הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ
press to the main campaign
הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ
177
Groups have been harnessed for success
148
תורמים
4
ימים/שעות
₪431
Average contribution per hour
230%
₪18000.00
Campaign Goal
₪41349
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, September 2, 2021 9 PM UTC

הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ

Read More
About the Campaign
More information
Read More
הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ
highest donation
Last donation
popular donation
₪60
חנניה מנס
הפרסום. וגיסי ישכר קנטור
₪40
פריזנד אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
איליביצקי עטרה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪86
יעקב ב
לא מאמין כ=הגעת לכל כך הרבה כל הכבוד
₪20
בהשתדלות ר' משה וינר
₪2000
מזרחי
לצדיק
₪860
הרה"צ ברוך יעקובביץ שליט"א
₪360
מנחם וייס
₪280
אברהם ברקוביץ
₪180
גולדגלנץ
₪20
ר' אריה וינבך
₪30
בן תורה מעריץ את הרתיחה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪130
אפ' שעברת את היעד אני נותן לך
לכבוד המשפיע ר\' דוד
₪50
סליחה על הסכום לא יכלתי לוותר
₪50
הגה"צ מלנדון החפץ בעילום שם
₪105
יצחק ברנדווין
לכבוד ר\' דוד
₪100
פסח דושינסקי
מי שהיה אני נותן
הרה"צ דוד מתתיהו רבינוביץ