כולל "זכרון יעקב אריה" לעילוי נשמת ר' יעקב אריה בר' שמשון ז"ל סעגעדין
כולל "זכרון יעקב אריה" לעילוי נשמת ר' יעקב אריה בר' שמשון ז"ל סעגעדין
61
Groups have been harnessed for success
1117
תורמים
0
ימים/שעות
$0
Average contribution per hour
149%
$72000
Campaign Goal
$
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

כולל "זכרון יעקב אריה" לעילוי נשמת ר' יעקב אריה בר' שמשון ז"ל סעגעדין

כולל זכרון יעקב ארי', די איינציגסטע מוסדות על טהרת הקודש אין די שטאט אשדוד, איז אויפגעשטעלט געווארן א יאר צוריק, און עס האט געמאכט א מהפכה פון תורה אין שטאט, אז די אויסגערופנסטע אינגעלייט, תלמידי חכמים מופלגים, וואס דארפן גארנישט חוץ זיצן און לערנען און זענען אויסגעטון פון עולם הזה,  זענען פון אינדערפרי ביז ביינאכט אריינגעטון אין ארבע אמות של הלכה. זייער גאנצע ציל איז צו אנקומען צו די געשמאקייט פון לערנען און די זיסקייט פון די תורה

די ספעציעלקייט פון די כולל איז אין די טיפע קשר מיט די תורה און די השפעה וואס די לערנען האט אויף די נשמות פון די לומדים, וואס בויען זיך יעצט און וועלן שיינען בעז"ה אן אור תורה אויף כלל ישראל

יעצט געפונען מיר זיך ביי א פרשת דרכים, וואו עס איז דא א געלעגנהייט צו פארמערן די אינגעלייט מיט דאפלט אזויפיל ווי וויפיל עס איז יעצט דא, אבער אם אין קמח תורה מניין… יעצט זיצן דארט איבער א מנין אינגעלייט און בעלי בתים וואס לערנען מתוך מסירת נפש, און באקומען נישט קיין שום באצאלט פאר דעם. ממש אהבת התורה שאינו תלויה בדבר

צוליב דעם ווילן מיר מיר מחזק זיין די שמן זית זך זאל קענען ממשיך זיין צו ברענען מיט די פייער פון תורה. מיר דארפן דיין הילף און חיזוק כדי צו קענען אויסהאלטן יענע טייערע אינגעלייט. קומען מיר יעצט בבקשה, דיר מזכה זיין מיט א שותפות אין די מושלם'דיגע מציאות פון כל כולה תורה

מיר דארפן האבן די מיטארבעט פון יעדן איינעם, כדי צו ממשיך זיין בעז"ה מיט"ן גאנצן כח, "פול פורס"!

יעצט פאר'ן יום הדין קום און נעם א חלק און מחזק זיין די תורה, און זוכה זיין אז די הייליגע תורה וועט זיכער ממליץ זיין אויף דיר צו אנגעשריבן ווערן בספרן של צדיקים לומדי התורה

  

Read More
About the Campaign
More information
כולל "זכרון יעקב אריה" לעילוי נשמת ר' יעקב אריה בר' שמשון ז"ל סעגעדין

כולל זכרון יעקב ארי', די איינציגסטע מוסדות על טהרת הקודש אין די שטאט אשדוד, איז אויפגעשטעלט געווארן א יאר צוריק, און עס האט געמאכט א מהפכה פון תורה אין שטאט, אז די אויסגערופנסטע אינגעלייט, תלמידי חכמים מופלגים, וואס דארפן גארנישט חוץ זיצן און לערנען און זענען אויסגעטון פון עולם הזה,  זענען פון אינדערפרי ביז ביינאכט אריינגעטון אין ארבע אמות של הלכה. זייער גאנצע ציל איז צו אנקומען צו די געשמאקייט פון לערנען און די זיסקייט פון די תורה

די ספעציעלקייט פון די כולל איז אין די טיפע קשר מיט די תורה און די השפעה וואס די לערנען האט אויף די נשמות פון די לומדים, וואס בויען זיך יעצט און וועלן שיינען בעז"ה אן אור תורה אויף כלל ישראל

יעצט געפונען מיר זיך ביי א פרשת דרכים, וואו עס איז דא א געלעגנהייט צו פארמערן די אינגעלייט מיט דאפלט אזויפיל ווי וויפיל עס איז יעצט דא, אבער אם אין קמח תורה מניין… יעצט זיצן דארט איבער א מנין אינגעלייט און בעלי בתים וואס לערנען מתוך מסירת נפש, און באקומען נישט קיין שום באצאלט פאר דעם. ממש אהבת התורה שאינו תלויה בדבר

צוליב דעם ווילן מיר מיר מחזק זיין די שמן זית זך זאל קענען ממשיך זיין צו ברענען מיט די פייער פון תורה. מיר דארפן דיין הילף און חיזוק כדי צו קענען אויסהאלטן יענע טייערע אינגעלייט. קומען מיר יעצט בבקשה, דיר מזכה זיין מיט א שותפות אין די מושלם'דיגע מציאות פון כל כולה תורה

מיר דארפן האבן די מיטארבעט פון יעדן איינעם, כדי צו ממשיך זיין בעז"ה מיט"ן גאנצן כח, "פול פורס"!

יעצט פאר'ן יום הדין קום און נעם א חלק און מחזק זיין די תורה, און זוכה זיין אז די הייליגע תורה וועט זיכער ממליץ זיין אויף דיר צו אנגעשריבן ווערן בספרן של צדיקים לומדי התורה

  

Read More
1117 DONORS
58 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
350$
Shloma Baum
15$
אנונימי ויינר
100$
Israel Porges
20$
חיים יצחק שאמואל
25$
חיים הערש מארקאוויטש
50$
Shlome Eluzer Neuman
36$
מנחם מענדל פייערשטיין
50$
חיים אייזיק שווארטץ
15$
יחיאל מעכל גרינוואלד
להגדיל תורה ולהאדירה
18$
Chaim Berkowitz
Your the best Shloma Menashe
26$
Devora Breindy
100$
Yosef Mordechai Kahan
25$
יואל ב"ר נ"ש שווארטץ
20$
מ. סטרולאוויטש
5$
Anonymous donation
20$
Yida Hersh Schwartz
20$
משה ישעי פוקס
18$
D.Y Friedman
Your wonderful shver Chananya
3$
מאיר שטינמץ
Loader
כולל "זכרון יעקב אריה" לעילוי נשמת ר' יעקב אריה בר' שמשון ז"ל סעגעדין