קמפיין כולל
61
קבוצות נרתמו להצלחה
1117
תורמים
0
ימים/שעות
$0
תרומה ממוצעת לשעה
149%
$72000
יעד קמפיין
$
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
1117 תורמים
58 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
350$
Shloma Baum
15$
אנונימי ויינר
100$
Israel Porges
20$
חיים יצחק שאמואל
25$
חיים הערש מארקאוויטש
50$
Shlome Eluzer Neuman
36$
מנחם מענדל פייערשטיין
50$
חיים אייזיק שווארטץ
15$
יחיאל מעכל גרינוואלד
להגדיל תורה ולהאדירה
18$
Chaim Berkowitz
Your the best Shloma Menashe
26$
Devora Breindy
100$
Yosef Mordechai Kahan
25$
יואל ב"ר נ"ש שווארטץ
20$
מ. סטרולאוויטש
5$
תרומה אנונימית
20$
Yida Hersh Schwartz
20$
משה ישעי פוקס
18$
D.Y Friedman
Your wonderful shver Chananya
3$
מאיר שטינמץ
Loader