א בייט – חובות נעשים זכויות
13
קבוצות נרתמו להצלחה
2
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
101%
₪3000000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
13 EQUIPOS
Loader