על שם גומרה
על שם גומרה
35
קבוצות נרתמו להצלחה
404
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
76%
₪700000
יעד קמפיין
₪530661
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

על שם גומרה

להגדיל כבוד ה׳ – עושים היסטוריה במודיעין עילית

זכינו בזכות גדולה המתגלגלת לאדם בפעמים ספורות, אם בכלל בימי חייו. זכות של בנין בית הכנסת ובית מדרש, בית מקדש מעט. מקום שממנו יבקעו שערי תפילות זכות ולימוד תורה לשמה.

ב׳׳ה, קהילת האברכים – בני התורה בוגרי הישיבות בימים אלו נכנסו בואכה בנין בית הכנסת החדש, הרחב ידיים והמרכזי – בנין בית הכנסת בית יוסף ספרא.

אך הבניין, אינו גמור. אינו מפואר כיאה לבית ה׳.

תהליך הבניה הארוך והיקר שלווה בניסים גלויים, הותיר אותנו עם כיסים ריקים מול המערכה האחרונה, המשמעותית, של סיום חותם וגמר הבניין.

מלאכה רבה עוד נותרה, והזמן קצר. בשביל לסיים את הבניין, בשביל להשמיש את הבניין ולהפוך אותו לבית עד לקהילתנו ומחוצה לה, יש צורך דחוף בהתגייסות כלל הציבור למען סיום וגמר הבניין בפאר והדר.

זה בשבילנו
זה למען ילדינו
זה למען הדורות הבאים
זה למען כבוד ה׳

היו איתנו כל הדרך אל סיום וגמר הבניין בהידור!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
על שם גומרה

להגדיל כבוד ה׳ – עושים היסטוריה במודיעין עילית

זכינו בזכות גדולה המתגלגלת לאדם בפעמים ספורות, אם בכלל בימי חייו. זכות של בנין בית הכנסת ובית מדרש, בית מקדש מעט. מקום שממנו יבקעו שערי תפילות זכות ולימוד תורה לשמה.

ב׳׳ה, קהילת האברכים – בני התורה בוגרי הישיבות בימים אלו נכנסו בואכה בנין בית הכנסת החדש, הרחב ידיים והמרכזי – בנין בית הכנסת בית יוסף ספרא.

אך הבניין, אינו גמור. אינו מפואר כיאה לבית ה׳.

תהליך הבניה הארוך והיקר שלווה בניסים גלויים, הותיר אותנו עם כיסים ריקים מול המערכה האחרונה, המשמעותית, של סיום חותם וגמר הבניין.

מלאכה רבה עוד נותרה, והזמן קצר. בשביל לסיים את הבניין, בשביל להשמיש את הבניין ולהפוך אותו לבית עד לקהילתנו ומחוצה לה, יש צורך דחוף בהתגייסות כלל הציבור למען סיום וגמר הבניין בפאר והדר.

זה בשבילנו
זה למען ילדינו
זה למען הדורות הבאים
זה למען כבוד ה׳

היו איתנו כל הדרך אל סיום וגמר הבניין בהידור!

קרא עוד
404 תורמים
27 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪10200
מרדכי חזקיה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
פולטוב יוסף חיים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
נתנאל חדד
להצלחת נתי היקר בבני חיי ומזוני
₪1
מאץ יגאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
ב
₪300
בע"ש
₪70
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪6000
שחף אשר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪15
ממליה שלמה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אליסיאן
₪100
גז
₪50
מורינו הגה"צ הרב דב קוק שליט"א
₪30
יוסף חיים אוחיון
₪50
אורגניסט
₪500
דבורה זכאי
עבור חלון משפחת דפן
₪100
הרב חזני
₪600
פלא אליהו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪140
קרמר דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
על שם גומרה