הר"ר כתריאל ורצברגר הי"ו
Campagne principale
הר"ר כתריאל ורצברגר הי"ו
40
קבוצות נרתמו להצלחה
10
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
63%
₪38140.00
יעד קמפיין
₪24061
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הר"ר כתריאל ורצברגר הי"ו

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
הר"ר כתריאל ורצברגר הי"ו
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪200
הר"ר אהרן ארנפלד שליט"א
₪150
יהושע נחמן ברגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪75
בצלאל גשטטנר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
שמעון ישראל הורוביץ
₪100
יעקב שלמה גדלוביץ
₪50
אשר גומבו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
מרדכי ורצברגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1800
הרב אברהם ורצברגר
₪1600
כתריאל ורצברגר
₪20000
כתריאל ורצברגר
הר"ר כתריאל ורצברגר הי"ו