ישראל יעקב רובין
לחץ לקמפיין הראשי
1840
ДОНОРОВ
121%
1,208,257 ₪
Цель 1,000,000 ₪יעד הבונוס החדש 1,300,000 ₪

ישראל יעקב רובין

Read More
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
ישראל יעקב רובין
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪18
אלתר י. גנץ עפולה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
אהרן רובין
לכבוד בני ונכדיי היקרים
₪180
יעקב שלמה פישמן
₪150
מנחם מנדל רייך
₪200
יואל איצקוביץ
₪180
אלעזר ארנסטר
סייעתא דשמיא בעשיית שידוכים
₪18
משולם זושא בראנדוויין
₪108
אהרן אשר
₪100
ישראל אנגל -עפולה
זכות להיות שותף.
₪50
ש.ז. שטנגר
₪25
ישראל שלמה גשטטנר
₪5
כפרתא קדישתא בהיכלתא דקהילתא אהבתא ישראלתא
להיכלתא קדישתא דאהבתא ישראלתא בברכפלדתא בנשיאותא דמרנתא קדישתא שליטתא
₪36
ווייל די האסט מיך דערקיטשעט האסטו געפוילט {אהב"י}
₪15
יהודה אריה נייהויז
לכבוד אחייני היקר והחשוב עד למאוד
₪20
הרב יעקב הס
מ'געדענקט נאך די זיסע צייטן...
₪30
חיים מאיר גרוס
א משגיח בעהט זאגט מען נישט ניין.
₪50
ברוך ארלנגר
לכבוד המשגיח שליט''א
₪1152
מנחם מנדל כהנא
₪150
יחזקאל גרין
ישראל יעקב רובין