ונבנתה ויזניץ חיפה
1673
תורמים
לתרומה טלפונית 2784*
99%
2,180,630 ₪

ונבנתה ויזניץ חיפה

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
ונבנתה ויזניץ חיפה

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
1673 תורמים
127 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
הרשל כהנא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪168
יעקב קיש
₪850
הרב מרדכי דוידוביץ
₪50
פנחס פקשר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יעקב ויזל
לאחייני היקר עד למאוד
₪18
קפל יוסף מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
רייס מרדכי דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
משה גנץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1500
שיינדי ברלין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2000
שלום מאיר חיים וידר
₪140
חיים דב זיידה
לכבוד אבי מורי הצדיק שליט\"א
₪925
שמעון זאב סגינר
הקדשה ספסל
₪24000
משה הופמן
₪54
חיים מאיר כהנא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
תרומה אנונימית
לכבוד ולזכות דודי ודודתי היקרים אורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים בשמחה וטוב לבב
₪6000
נחמי אפל
₪1200
רייזנר מנחם אליהו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
ונבנתה ויזניץ חיפה