הר"ר צבי אריה סגל שליט"א
לחץ לקמפיין הראשי
1801
ДОНОРОВ
104%
2,282,189 ₪

הר"ר צבי אריה סגל שליט"א

Read More
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר צבי אריה סגל שליט"א
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪1800
הר"ר משה קורניצר
₪20
כץ יצחק אליעזר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
הרב משה אליעזר סגל שליט"א
₪20624
צבי אריה סגל
₪50
דוד סגל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
מנחם מענדיל סגל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יוסף סגל
₪50
דוד גליק
₪50
יעקב דוד כץ
₪324
בעילום שם
₪100
שמואל בנימין שפרינצלס
₪100
מרדכי שפרינצלס
₪150
אשר שפרינצלס
הר"ר צבי אריה סגל שליט"א