הר"ר יעקב טויסיג שליט"א
לחץ לקמפיין הראשי
1799
תורמים
לתרומה טלפונית 2784*
103%
2,275,789 ₪

הר"ר יעקב טויסיג שליט"א

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
ונבנתה ויזניץ חיפה

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר יעקב טויסיג שליט"א
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
בעריש שטרן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
הרב חיים מאיר כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
דוד ורטהיימר
₪15
אליעזר סבו
₪50
שמעון ברים
₪40
פנחס אלימלך אשר
₪50
הר"ר יעקב דוד ברקוביץ הי"ו
₪100
הבה"ח נתן טויסיג ני"ו
₪20
חיים זאנביל אינדיק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
הרה"ג יחזקאל טויסיג שליט"א
₪94
אהרן קלמן שמעון כהנא
₪13549
יעקב טויסיג
₪50
זאב כץ
לכבוד חברי וידידי, זכות היא לתרום למען מטרתכם הנעלה.
₪100
הרה"ג ישראל וסרמן שליט"א
₪142
אנ"ש בני ברק
₪200
יהושע פלרמן
₪100
חיים שלמה אנגל
₪100
מיכאל אליעזר שפרינצלס
אין עוד מלבדו, פאר מיין חושבע פלומעניק
₪200
הרה"ג מנדל חיים גאליצקי שליט"א
לכבוד הקהילה החשובה ולכבוד תלמידי הרב יעקב טויסיג שליט"א ולכבוד כל תלמידי היקרים והחשובים שליט"א
הר"ר יעקב טויסיג שליט"א