הר"ר יהושע ורטהיימר שליט"א
לחץ לקמפיין הראשי
1801
תורמים
לתרומה טלפונית 2784*
104%
2,282,189 ₪

הר"ר יהושע ורטהיימר שליט"א

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
ונבנתה ויזניץ חיפה

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר יהושע ורטהיימר שליט"א
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1000
מרת פרידמן
₪300
הרב משה איצקוביץ
₪181
יוסף פרידמן
לאחיין היקר, תמשיך לעשות חיל, ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח!
₪36
ברוך מילר
לע"נ הר"ר משה ב"ר אליעזר זאב ז"ל מילר
₪400
תרומה אנונימית
לטובת נשמת רבי אליעזר ב"ר יהושע זלה"ה
₪6708
יהושע ורטהיימר
₪180
הערשי אדלר
₪50
ישעיהו שרף
אסאך הצלחה און סייעתא דשמיא
₪36
הלל ורטהיימר
לע"נ אבי מורי הגה"ח הר"ר אליעזר ב"ר יהושע ורטהיימר ז"ל
₪202
מרדכי ורצברגר
לזכות גיסי היקר והחשוב הלן בעומקה של תורה ב''ה הרב יהושע וורטהימר שליט''א
₪20
המעוניין בעילום שמו
ויהי ה' את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ
₪200
אברהם חיים פרידמן
לע"נ אבינו מורנו אהרון ב"ר אברהם חיים ז"ל
₪60
מרדכי לפקוביץ
₪2592
תרומה אנונימית
₪200
הרה"ח ה"ר נחמן פוגל שליט"א
₪100
ישראל מנחם ויזל
₪50
שאול פניגשטיין
לכבוד הר''ר שייע הצדיק!
₪100
חיים דוד שנק
הר"ר יהושע ורטהיימר שליט"א