הר"ר יהושע פאליק וייס שליט"א
לחץ לקמפיין הראשי
1801
תורמים
לתרומה טלפונית 2784*
104%
2,282,189 ₪

הר"ר יהושע פאליק וייס שליט"א

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
ונבנתה ויזניץ חיפה

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר יהושע פאליק וייס שליט"א
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪3500
הרב חיים אהרן דוד וייס שליט"א
₪180
תרומה אנונימית
לכבוד ולזכות דודי ודודתי היקרים אורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים בשמחה וטוב לבב
₪5000
הרב החסיד משה פרוכטר שליט"א
₪180
כץ ראובן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
ישראל נח ויזל
₪20407
יהושע פאליק וייס
₪180
אליעזר נחמן
בהוקרה להעסקן המסור ר' יהושע פאליק ווייס
₪5
הבה"ח מנם חנוך גפן ני"ו
לכבוד ש\\\"ב הגבאי הנפלא
₪2
הבה"ח יחיאל פלדמן הי"ו
על הסבלונות הרבה
₪20
הרב פנחס מנחם ליזרוביץ שליט"א - גבאי ביה"ח צעירים
₪2
בצני ומרדכי וייס
לזכות האבא היקר מאוד
₪50
הרב טוביה ינקלביץ שליט"א
₪200
הרב נח סבו שליט"א
₪360
הרב ישיעה יעקב ורטהיימר שליט"א - מנכ"ל איגוד מוסדות ויז'ניץ
₪360
חיים דויטש
חזק ואמץ
₪160
יוסף רוקח - חיפה
₪180
יעקב וייס
פאר מיין טייערע חשובע ברידער עלה והצלח
₪100
הרב מרדכי לפקוביץ
לכבוד הגבאי המסור והנמרץ
₪111
אהרן יגר
לגיסי היקר העושה חסד לאלפים, תמשיך לסייע ולהצליח
₪100
בני ציון יגילו במלכם
המבין יבין
הר"ר יהושע פאליק וייס שליט"א