הר"ר שלמה זלמן גרינבוים שליט"א
לחץ לקמפיין הראשי
1801
תורמים
לתרומה טלפונית 2784*
104%
2,282,189 ₪

הר"ר שלמה זלמן גרינבוים שליט"א

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
ונבנתה ויזניץ חיפה

לא הרי חיפה שבעבר – הלא רחוק, לחיפה של היום. כידוע.

ללא רשמיות, ללא קמפיינים ופרויקטים, הרחק מאור הזרקורים, אחד ועוד אחד, עוד אברך תלמיד חכם, עוד משפחה שמורה, אט אט, והנה ב"ה הפך אותו קיבוץ לא מאוגד ל'קהילה' של ממש חבורת צדק המאושרה ששמה ושמעה הטוב מתבדרין מסוף העולם ועד סופו – קהילת ’ישועות משה’ ויזניץ חיפה.

זימן ד' לידינו בהשגחה מופלאה בנין גדול ורחב ידים, שעם השקעה זעירה ממש, במחיר עלות דירה פרטית כמעט, הוא יהפוך לבית של ממש. הוא יהפוך ל’מרכז ויזניץ חיפה’.

עתה, בזו השעה, יוצאת הקריאה אל כלל אנשי שלומנו, תלמידי חסידי ואוהדי בית ויזניץ: בואו לעזרת ד' בגיבורים, הטו שכם, אזרו חיל, התעטפו בגבורה ושאו ידיכם קודש לצורך מטרה נכבדה זו.

אל מולך, תורם נכבד, ניצבת קהילה קדושה הצריכה לעזרתך!

אל תעלם אזנך!

לעמותה קיים סעיף 46

בפירוט חברת האשראי יופיע:
חברת אהבת תורה חיפה

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר שלמה זלמן גרינבוים שליט"א
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1000
מרת גרינבוים
₪1000
תרומה אנונימית
₪4000
מרת גרינבוים תחי' - ירושלים
לזכות קניית עמוד התפלה בהיכל ביהמ\"ד
₪20
טסלר שלמה זלמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪9436
שלמה זלמן גרינבוים
₪500
ישעיה גרינבוים
לע"נ ר' נפתלי ב"ר ישראל מרדכי
₪1000
משפחת גרינבוים
לע''נ ר' נפתלי ב''ר ישראל מרדכי
₪52
כהן יוסף מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
אברהם יעקב איצקוביץ
₪100
משפחת קרימלובסקי
₪50
גבריאל יוסף שלומוביץ
לכבוד מורינו הראה"כ
₪1000
הרב נחום טיקוצקי שליט"א
₪1130
תלמידים וידידים מברכפלד תלמידי מורינו הראש כולל לשעבר
₪200
חיים מאיר ייגר
לכבוד מורינו הראש כולל לשעבר שליט\"א
₪100
החפץ בעילום שם
לע\"נ ר\' יוסף יו\"ט ב\"ר אברהם ז\"ל
₪200
אלקנה פרנקל
לכבוד ראש הכולל הבלתי נשכח מרא דאתרא חיפה
₪101
גדלוביץ ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5000
מנחם גרינבוים
לעילוי נשמת אבינו רבי נפתלי בן רבי ישראל מרדכי ולזכות שבט גרינבוים בראשות אחי היקר והחשוב הרב שליט"א
₪100
חיים טאבאק
לכבוד מורינו הרב שליט"א
הר"ר שלמה זלמן גרינבוים שליט"א