מוסדות צאנז בית שמש
6
קבוצות נרתמו להצלחה
97
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
100%
₪1400000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
97 תורמים
2 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
תרומה אנונימית
₪200
שלום וינגרטן
₪75
תרומה אנונימית
₪24000
זלמן לייב וייצנר
₪50
דוד שמרלר
₪50
דוד שמרלר
₪50
דוד שמרלר
₪50
משה ברגר
₪12600
זלמן לייב בינדר
₪3600
יעקב לייב גנזל
₪24000
חיים אלטר ראטה
₪2448
יהושע שטרן
₪24000
מנחם מנדל גוטליב
₪18240
זאב זלמנוביץ
₪18240
יצחק שטייגר
₪24000
מנחם מנדל שליסל
₪48000
שלום קליין
₪50
משה ברגר
₪50
משה ברגר
₪50
משה ברגר
Loader