שפרה ופועה רחובות
91
קבוצות נרתמו להצלחה
531
תורמים
0
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
114%
₪400000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, February 11, 2021 9 PM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
531 DONADORES
87 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪200
חני וייס
נחמה דינה בת מרים לזרעא חיא וקיימא
₪1200
בתיה קסטל
₪100
חיים מאיר וחוה חזן
₪1200
הודיה פרידמן
זרע של קיימא בקלות במהירות בבריאות הנפש והגוף להודיה בת רחלי יפה
₪100
ANONYMOUS
בניית בת עד עד ליסמין בת אמי מורתי צביה ואוריאל כפיר בן מאורית
₪2860
ANONYMOUS
לזכות חיים עזרא בן מוסי'ה
₪70
ANONYMOUS
₪100
איריס נפש
₪1200
ANONYMOUS
₪100
הדס אליהו
טוב נראה ונגלה בגו"ר
₪101
אהובה עשור
לגאולת. עם ישראל
₪50
מירלסון יוסף וזילפה
לרפו"ש, זחו"ק,ברכה והצלחה, גאולה שלימה.
₪100
יעל שפירא
₪1200
אורלי טויטו
בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים
₪400
דרחי אסתר וישכר
לזכות התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א
₪100
ANONYMOUS
₪1200
חנה שירה
₪150
חיים שירה שניאורסון
לזכות הגאולה האמיתית והשלימה ע״י הרבי שליט"א מלך המשיח
₪1200
יעקבי אסתר
לברכה והצלחה בוועדה ובישיבהאסתר הדס בת מזל סעידה ז"ל, לזרע בר קיימא לליאם בת אסתר הדס, לברכה והצלחה לליאב בן אסתר הדס ולרפואה שלמה לכל המשפחה ולכל עם ישראל.
₪600
דרורית בלומשטיין
Loader