עדי מעברי
91
קבוצות נרתמו להצלחה
19
תורמים
4
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
113%
₪10800.00
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, February 11, 2021 9 PM UTC

עדי מעברי

Read More
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
עדי מעברי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪70
תרומה אנונימית
₪1200
דבורה דרעי
₪200
דבורי עמית
לזכות משפחת עמית
₪1200
הילה ג'רופי
₪50
יהודית לבקיבקר
משיח נאו
₪1200
עמית ויהונתן אשר
להתגלות משיח צדקנו תכף ומיד ממש, ולהבדיל לעילוי נשמת רות בת שמחה
₪100
חוה כספי
לרפואת הרך הנולד בן מרים סימה
₪450
תרומה אנונימית
₪1200
תרומה אנונימית
₪2160
חיה קוגן
לרפואת רבקה רוזה בת חיה מושקא
₪180
בתאל גאיער
הרך הנולד בן בתאל לרפואה שלימה
₪180
חיה קוגן
לרפואת רבקה רוזה בת חיה מושקא
₪1200
לאה מעטוף
לעילוי נשמת חיה הדר ג'רופי לרגל יום הולדתה.
₪100
תרומה אנונימית
לזכות עם ישראל לגאולה שלמה ברחמים
₪180
מזרחי צמח
₪100
תרומה אנונימית
₪118
חיה מור-יוסף
לע"נ הרב מרדכי ענתי ע"ה
₪150
תרומה אנונימית
לרפואת אריאל בן רחל תהילה.
₪2160
עדי מעברי
לזכות ינון ועדי מעברי וילדיהם לפרנסה בהרחבה
עדי מעברי