הרב ר' אלחנן פרץ שליט''א
לחץ לקמפיין הראשי
724
תורמים
102%
2,543,033 ₪
יעד הקמפיין 2,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 2,600,000 ₪

הרב ר' אלחנן פרץ שליט''א

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
תהא השעה הזאת!

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הרב ר' אלחנן פרץ שליט''א
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪30
יוסף הלר
להצלחת כל המשפחה בכל הענינים
₪10
ברגמן שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
חזני אבישי דניאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1370
אלחנן פרץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5000
תרומה אנונימית
₪72
דודי הומינר
לכבוד איש החסד עם לב הזהב הרב ר אלחנן פרץ
₪1000
תרומה אנונימית
₪1000
שלמה זלמן בר"ש קוריץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
וייס מרדכי
₪26
חיים קרפמן
₪50
עמר אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
עובדיה כחלון
אלחנן הצדיק !!
₪50
הרב אפרים הכט
₪300
חשין נחמיה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
שמואל אליהו פרץ
לזכות אחי היקר רבי אלחנן שליט"א האמון על צרכי ציבור באמונה ובשמחה!
₪200
גליק אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
הורביץ יצחק דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
רוטשילד יחיאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10000
הרב ר' אלחנן פרץ שליט''א
הרב ר' אלחנן פרץ שליט''א