הרב ר' יצחק חיים לייפער שליט"א
לחץ לקמפיין הראשי
הרב ר' יצחק חיים לייפער שליט"א
122
קבוצות נרתמו להצלחה
36
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
96%
₪72000.00
יעד קמפיין
₪69088
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הרב ר' יצחק חיים לייפער שליט"א

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
תהא השעה הזאת!

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
הרב ר' יצחק חיים לייפער שליט"א
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪200
דוד שמרלר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪70
ח. לייפער
לכבוד אבי מורי
₪63
מנחם שטיינמעץ
₪142
ה. לייפער
לכבוד אבי מורי
₪210
חיים וואזנער
₪360
יואל אלימלך פריעדמאן
₪300
יצחק אביגדור שטרן
אסתר גיטל בת רחל לזיוג הגון
₪45
ח"ן היילפרין
לכבוד ידידי המשפיע ומחזק בחורי חמד בלב ונפש באה"ר
₪210
אשר אלטר גראסס
₪75
חיים יצחק ראזנבערג
₪90
בן ציון וואזנער
₪42
יצחק מרדכי גאלדבערג
₪84
אברהם חיים אפריל
₪65
חיים אהרן האפפמאן
₪7560
שלמה ב"ר משה יוסף וואזנער
₪20
שלמה זלמן לייפער
₪50
מרדכי הערש בראנדוויין
מנחת ידידות לכבוד רבי יצחק חיים שליט"א המלמד הבלתי נשכח
₪90
שמשון מערלין
הרב ר' יצחק חיים לייפער שליט"א