הרב חנוך לוי והרב יעקב שטרן גבאי בית המדרש
לחץ לקמפיין הראשי
הרב חנוך לוי והרב יעקב שטרן גבאי בית המדרש
122
קבוצות נרתמו להצלחה
86
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
97%
₪100000.00
יעד קמפיין
₪97159
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הרב חנוך לוי והרב יעקב שטרן גבאי בית המדרש

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
תהא השעה הזאת!

יש שעות ורגעים שאתה יודע שהם גורליים, ואתה גם יודע מה לעשות בהם.
שעות של שלב אחרון טרם סגירת שידוך, דקה אחת לפני אחרונה קודם טיסה, שעת ניתוח ר"ל, ועוד.
הצד השווה שלהם שהינם שעות שההחלטה הנכונה בהם היא זו שתחרוץ גורל לתקופה הבאה, או לעולם אפי'.

עוד דקה כזו היא הדקה הנוכחית. הרגע העכשווי בו אתה קורא את השורות האלו.
הזמן הזה הינו גורלי, גורלי מאוד, ואתה אמור לדעת איך להתנהל בו.
הוא גורלי עבור בני הקהילה – האם וכמה תהיה להם בית, יהיה להם מקום ראוי להתעלות רוחנית.
הוא גורלי יותר עבור צעירי הצאן הרכים.
הוא גם גורלי עבור רבינו זי"ע המביט משמים ובוחן לראות מי יחרצו תלמידי בגורל חזוני ושאיפתי, לבצרון או לאבדון, לבניה או לחורבה, יהיה ביהמ"ד ראוי עבור בני שיחיה או לא.

שעון החול אוזל, ואם לא תבוא החלטה המצב ברור…
אתה יודע להתמודד במצבים דומים, ברגעי החלטה שהשפעתם מיד ולדורות,
כאן הדבר פשוט יותר וקל יותר:
גיהוץ קטן של אשראי, וזהו.
חרצת לטובה את בני הקהילה, את דורותיהם אחריהם, ואת חזונו של רבינו זי"ע.

אשריך!

קרא עוד
הרב חנוך לוי והרב יעקב שטרן גבאי בית המדרש
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪22
ורטהימר חנה ויעקב שר שלום
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
רוקח שלו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
קריצלר מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
לוי שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
דוד בר"ח בריזל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
הרב יוסף מרמורשטיין שליט"א
₪500
הרב מרדכי ציטרון שליט"א
₪100
הרב בנציון מרמורשטיין
לזכות שמעון בן שיינדל רחל
₪25
סובל שלמה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
מושקוביץ אליהו בנימין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
חנוך לוי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1500
הרב אליעזר וייס שליט"א
הרב חנוך לוי והרב יעקב שטרן גבאי בית המדרש